Moodle НБУ

Новини

ПРОСТРАНСТВЕНИ АНАЛИЗИ ЗА ГЕОМАРКЕТИНГ, ГЕОКРИМИНОЛОГИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА

 
христо чукурлиев
ПРОСТРАНСТВЕНИ АНАЛИЗИ ЗА ГЕОМАРКЕТИНГ, ГЕОКРИМИНОЛОГИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА
от admin - сряда, 15 март 2017, 14:27
 

МЕЖДУДЕПАРТАМЕНТЕН СЕМИНАР „ПРОСТРАНСТВЕНИ АНАЛИЗИ ЗА ГЕОМАРКЕТИНГ, ГЕОКРИМИНОЛОГИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА“

LOCATION INTELLIGENCE IN GEO-MARKETING, GEOCRIME AND RISK ANALYSIS

Корпус 1, зала 214, 23 март - четвъртък, 16:30 часа

Водещ:Проф. Мигел Мелеро, PhD, Университет на баските, Испания
Prof. Miguel Calvo Melero, PhD., University of the Basque Country, Spain

Професионалисти от различни направления могат да използват Location Intelligence (пространствените анализи) за извършване на комплексен анализ, свързващ географското местоположение с вземането на решения. Business Intelligence (бизнес анализите) са в помощ н маркетинга, разработване на нови продукти, но при тях липсва съществен фактор за анализ – местоположението. 

Пространствени анализи се прилагат в различни сфери и притежават много възможности и предимства. В лекцията са застъпени примери за анализ на риска, геомаркетинг и геокриминалистика.

Проф. Мелеро е дългогодишен преподавател и ръководител на проекта „Експериментална картография и ГИС“ в Баския университет, Испания. Неговите научни интереси обхващат ГИС с приложение в телекомуникациите, в туризма, в инфраструктурни решения, маркетинга и сигурността.

1991-2018 © New Bulgarian University
0.092
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.