Център за консултиране и психотерапия

Център за консултиране и психотерапия

by admin admin -
Number of replies: 0

Информираме Ви, че с решение на Ректорския съвет от 16.02.2015 г. беше създаден Център за консултиране и психотерапия към Централна университетска администрация. Основните дейности на Центъра са насочени към провеждане на индивидуални психологични консултации на студенти, преподаватели и служители; Провеждане на индивидуална и групова психотерапия; Информиране и пренасочване на клиентите с по- сериозни проблеми към специализирани психотерапевтични и медицински центрове.

Екип на Центъра:

Директор

Доц. д-р Орлин Тодоров. Приемно време: Сряда 15.00 – 17.00 ч. корпус 1, зала 120

Членове на екипа

Гл. ас. д-р Румен Петров.  Приемно време: Петък 13.00 – 15.00 ч. корпус 1, зала 120

д-р Галина Маркова.  Приемно време: Петък 13.00 – 15.00 ч. корпус 1, зала 120