Moodle НБУ

Новини

Център за консултиране и психотерапия

 
христо чукурлиев
Център за консултиране и психотерапия
от admin - вторник, 8 март 2016, 14:23
 

Информираме Ви, че с решение на Ректорския съвет от 16.02.2015 г. беше създаден Център за консултиране и психотерапия към Централна университетска администрация. Основните дейности на Центъра са насочени към провеждане на индивидуални психологични консултации на студенти, преподаватели и служители; Провеждане на индивидуална и групова психотерапия; Информиране и пренасочване на клиентите с по- сериозни проблеми към специализирани психотерапевтични и медицински центрове.

Екип на Центъра:

Директор

Доц. д-р Орлин Тодоров. Приемно време: Сряда 15.00 – 17.00 ч. корпус 1, зала 120

Членове на екипа

Гл. ас. д-р Румен Петров.  Приемно време: Петък 13.00 – 15.00 ч. корпус 1, зала 120

д-р Галина Маркова.  Приемно време: Петък 13.00 – 15.00 ч. корпус 1, зала 120

1991-2018 © New Bulgarian University
0.093
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.