Новини

Покана за обучение

 
Снимка на Admin User
Покана за обучение
от Admin User - четвъртък, 9 април 2009, 11:38
 

Уважаеми преподаватели!
Центърът за оценяване организира за вас поредица от обучения за усъвършенстване на уменията за преподаване и за оценяване!
Курсът за развитие на уменията за оценяване е изцяло електронен (неприсъствен) и в него можете да се включите като изпратите имейл на адрес co@nbu.bg.
Семинарите за развитие на уменията за преподаване вече се провеждат с помощта на Центъра за обучителни ресурси (ЦОР) и датите за провеждане на първите от тях можете да видите тук и в бюлетина на ЦОР.

Семинари за преподавателски умения:

Личен стил и методи на преподаване
13 април, 13.00-14.30 ч., зала 102 А, корпус 2