Египет

Египет

от admin admin -
Number of replies: 0

ПЪТУВАЩ СЕМИНАР В ЕГИПЕТ (03-10.02.2013 г.)

департамент “Средиземноморски и Източни изследвания”
Лектори: проф. Сергей Игнатов, д.н.
доц. д-р Теодор Леков
гл. ас. д-р Емил Бузов
За допълнителна информация: гл. ас. д-р Емил Бузов, НБУ, корпус 1 – офис 406, тел. 8110406,  0896 89 38 72
Йордан Чобанов, НБУ, корпус 1 – офис 406, тел. 8110406,  0885 44 79 44