НБУ - на живо!

НБУ - на живо!

от admin admin -
Number of replies: 0
На 22 март (четвъртък) от 14.40 до 16.10 в зала 2-111 
на НБУ в рамките на курс GENB005 Основи на информатиката
ще се проведе публична лекция на доц. д-р Васил Фурнаджиев
от Нов български университет на тема:
"Въведение в компютърните мрежи и техните приложения -
продължение"

деп. Информатика, НБУ