записване

записване

от admin admin -
Number of replies: 0

Уважаеми студенти,

От 16 януари до 03 февруари 2012 година имате възможност да се запишете по електронен път или в отдел “Студенти” за пролетен семестър на 2011/2012 академична година.

Записването чрез интернет е възможно в e-student на адрес:
http://student.nbu.bg

линк към инструкция за ползване

Обслужването в отдел “Студенти” е в офиси 213 и 212A.
Всички студенти независимо от начина на записване – чрез интернет или в отдел “Студенти”, могат по електронен път да сменят курсове и групи до 02.03.2012 година.