Новини

КАЧЕСТВОТО В НБУ

 
христо чукурлиев
КАЧЕСТВОТО В НБУ
от admin - четвъртък, 24 ноември 2011, 11:32
 

качеството в НБУЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (ЦКОА)

Уважаеми студенти,

В това пространство искаме да ви покажем какво се прави за качеството в НБУ.

Тук имате и още една възможност да изкажете своето мнение и да дадете предложения за подобряване на качеството в нашия университет.

По-долу ще видите един общ и няколко тематични форума, в които можете да споделяте нещата, които ви вълнуват по отношение на курсовете, преподавателите, програмите, административното и библиотечното обслужване.

Можете също така да разгледате всички анкети, които се провеждат от ЦКОА, обобщени данни с резултатите от тях, новини и бъдещите начинания на Центъра.