Новини

Критерии на Съвета за електронни медии при лицензиране на радиостанции

 
христо чукурлиев
Критерии на Съвета за електронни медии при лицензиране на радиостанции
от admin - сряда, 27 април 2011, 15:38
 

lozanovКритерии наСъвета за електронни медии при лицензиране на радиостанции
Департамент “Телекомуникации”
Лектор: доц. Георги Лозанов – председател на СЕМ
Дискутант: д-р Иво Драганов
28.04.2011 г., 16:20 часа
Корпус 2 – зала 409