ЕГИПЕТ

ЕГИПЕТ

от admin admin -
Number of replies: 0

piramidi-faraoniПЪТУВАЩ СЕМИНАР В ЕГИПЕТ 19–26.02.2010 г.
Департамент “Средиземноморски и Източни изследвания”
Лектори: проф. Сергей Игнатов, д.н., доц. д-р Теодор Леков, гл. ас. д-р Емил Бузов
За допълнителна информация: гл. ас. д-р Емил Бузов, НБУ, корпус 1 – стая 406; тел. 8110406, 0896 89 38 72