ЛЮБОВЕН ЕЛЕКСИР

ЛЮБОВЕН ЕЛЕКСИР

di admin admin -
Numero di risposte: 0

elesirЛЮБОВЕН ЕЛИКСИР

От Гаетано Доницети

(концертно изпълнение)
Департамент “Музика”
Диригент: Деян Павлов
На рояла: Ана Линчева
28.01.2011 г., 18.30 часа
Университетски театър – НБУ