Doctor Honoris Causa

Doctor Honoris Causa

от admin admin -
Number of replies: 0

deteliniЦЕРЕМОНИЯ по удостояването на Н. Пр. Джефри Кийтинг, Посланик на Република Ирландия в България, с почетната титла Doctor Honoris Causa на Нов български университет

Департамент “Чужди езици и литератури”
17.06.2010 г., 17.00 часа
Корпус 1 – Аула