Три представяния в Центъра за книгата

Три представяния в Центъра за книгата

от admin admin -
Number of replies: 0

Представяне на общоуниверситетско издание „Успоредни животописи“ от Плутарх (Общоуниверситетска поредица „Агорà“), превод от старогръцки език проф. Богдан Богданов

05 декември, 15:30 ч., Център за книгата, книжарница

Организатор: Център за книгата

Модератор: гл. ас. д-р Владимир Маринов

Дискутант: проф. Петър Димитров, д.н.

линк към събитието: https://news.nbu.bg/bg/events/predstavqne-na-obshtouniversitetsko-izdanie-usporedni-zhivotopisi-ot-plutarh-obshtouniversitetska-poredica-agora-prevod-ot-starogrycki-ezik-prof-bogdan-bogdanov!74870

 

Семинар „Възможности и средства за включващо образование на студенти с липсващо или намалено зрение“

06 декември, 15:00 ч., Център за книгата, книжарница

Организатор: Център за книгата и Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности, Център за книгата и Регионална организация на съюза на слепите в България – София

Водещ: доц. д-р Екатерина Тодорова

Лектори: Верка Захариева, студент в бакалавърска програма „Българистика“ (Български език, култура и литература), Моника Андрейчева, студент в бакалавърска програма „Журналистика“, Хари Хараламбов, студент в магистърска програма „Организационна и социална психология“ и Гергана Мартинова, началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“, Библиотека на НБУ

линк към събитието: https://news.nbu.bg/bg/events/seminar-vyzmozhnosti-i-sredstva-za-vkljuchvashto-obrazovanie-na-studenti-s-lipsvashto-ili-namaleno-zrenie!74871

 

Представяне на „Египетски приказки“, съставител и превод от староегипетски Сергей Игнатов

06 декември, 16:30 ч., Център за книгата, книжарница

Организатор: Център за книгата

Модератор: доц. д-р Емил Бузов

Дискутант: проф. Сергей Игнатов, д.н.

линк към събитието: https://news.nbu.bg/bg/events/predstavqne-na-egipetski-prikazki-systavitel-i-prevod-ot-staroegipetski-sergej-ignatov!74872