НБУ - ОООК - Английски език - Ниво B2
НБУ - ОООК - Английски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище B2.

Downloads

Вариант  1   2   3   

REQUIREMENTS

Reading

Вариант 1    1 2
Вариант 2   1 2
Вариант 3  1 2
Вариант 4 1 2
Вариант 51 2

Listening

Вариант 1  1 & 2
Вариант 2 1 & 2 
Вариант 31 & 2 


Grammar

Вариант 1     1  
Вариант 2    1  
Вариант 3   1  
Вариант 4  1  
Вариант 5 1  

Vocabulary

Вариант 1    1 2
Вариант 2   1 2
Вариант 3  1 2
Вариант 4 1 2
Вариант 51 2

Writing

пример пример

Speaking

  диалог   монолог