Протокол № 876 от 17 октомври 1974 г. от заседанието на Политбюро на ЦК на БКП