Ако не сте студент в "Графичен дизайн" или "Мода", попълнете формата, за да се запишете при този тютор.

Click https://goo.gl/forms/lJXb42GI0wCTkxR13 link to open resource.