Оценяване по български, чужд език и компютри

Щракнете върху http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=4194, за да отворите ресурса.