Умения по чужд език В2 според Рамката

Click 3_Niveaux.pdf link to view the file.