Примерен тест за докторски минимум по чужд език, английски език

Щракнете върху Primeren test za PhD students.pdf, за да отворите файла.