АНКЕТА "КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ"

Уважаеми кандидат-студенти!

Молим ви да попълните тази анкета, защото тя ще ни помогне да пострещнем по-добре вашите очаквания за учебните програми на Нов български университет.


Анкетата е анонимна!

You are not eligible to take this questionnaire.