Текстът се оценява по три критерия:
1. Inhalt  съдържание
Form форма

2. Ausdruck изразни средства
Wortschatz богатство на речта
Lexik  лексика

3. Grammatik  граматика
Rechtschreibung правопис


По всеки се критерий се приписват точки от 1 до 5.
5 - те точки се разпределят в скала по следния начин:

много добре 5 точки
добре                 4 точки
умее до някъде 3 точки
умее малко 2 точки
не умее                 1 точка
не умее изобщо 0 точки

Last modified: Thursday, 4 August 2011, 12:01 PM