Уважаеми студенти,
Проверката на уменията по чужд език в НБУ има няколко предназначения:
1. Проверка на уменията с цел разпределение в подходящ курс за обучение. Това са диагностичните тестове, които Вие сте направили още при влизането в университета. Представляват комплект от компютърни тестове за равнища от А1 до С1 по английски, немски, френски, италиански и испански. Всеки тест може да се направи еднократно.
2. Проверка на уменията по време на курса. Това са всички елементи на текущо оценяване, както и оценяване в края на курса, които ще направите с Вашия преподавател. От учебната 2010-2011 година, Вие можете да получите кредити по чужд език и от текущото оценяване. Ако нямате оценка за края на курса, можете да се явите на изпит по време на редовните сесии.
3. Проверка на уменията по чужд език, с цел получаване на кредити или сертификат на НБУ по чужд език. Това са два  изпита за равнище В2 по чужд език. На тях можете да се явите и без да сте преминали курс по чужд език в НБУ. Успешното им преминаване Ви носи 48 кредита и/или сертификат за владеене на чужд език.
4. При слаба оценка на единия или на двата изпита, Вие имате право да поискате за кредити да се признае оценяването Ви в курса на равнище В2. Но тогава получавате само 42 кредита по чужд език.
5. Кредити по чужд език можете да получите и без да се явявате на изпит, ако притежавате международен сертификат (вижте «Международни сертификати по чужд език, които се акредитират в НБУ»)

Modifié le: jeudi 4 août 2011, 12:01