Държавен изпит ДО "Маркетинг" БП

Re: Държавен изпит ДО "Маркетинг" БП

от Десислава Симеонова -
Number of replies: 0
Здравейте,

тегли се вариант, в който има 4 или 5 въпроса от първата част на конспекта, 5 въпроса от втората част на конспекта и 5 въпроса от третата част на конспекта. От тези въпроси избирате един от първата част, един от втората и един от третата част на конспекта. Един въпрос представялва подвъпрос от главната тема.

Поздрави!