Фондация "Ивънс"

Фондация "Ивънс"

di admin admin -
Numero di risposte: 0
  • evensРазглеждат се проекти, толериращи културното и социалното многообразие в Европа в сферата на:
  • - междукултурното образование;
  • - изкуството ;
  • - науката ;
  • - литературата;
  • - изграждането на общи/споделени ценности;
  • - европейското гражданство и идентичност.

Проекти, включващи активното учене и отговорното преподаване като средства за преодоляване на противоречията от съществуващите културни и социални различия .

Организации, които могат да кандидатстват: н яма ограничения ( изключват се изрично само индивидуалните проекти, стипендиите и чисто изследователските разработки )