ВЪПРОСНИК

ВЪПРОСНИК

di admin admin -
Numero di risposte: 0

Уважаеми студенти, голяма част от вас прекараха последната една година не в лекционната зала, а пред монитора вкъщи. Без съмнение това силно се отразява на качеството на вашето образование. Пандемията нанесе и голям удар върху всички производствени сектори. Знаете ли, че множество от предприятията преустановиха работата си не само заради ограничителните мерки, но и заради липсата на квалифицирани кадри. Проблем, който освен че се отразява негативно на индустриалната икономика в България, се отразява негативно на цялостната икономика на нашата страна. Навярно голяма част от вас са запознати с тези процеси и знаят, че това оказва влияние на всеки един от нас, било то пряко или косвено. Искаме да разберем ВАШЕТО мнение в най-чистата му форма, какво ви мотивира, как мислите и разсъждавате? Чувствате ли се подготвени за сблъсъка с тежката ситуация на пазара на труда. Благодарим на всички, че отделяте от личното си време за попълването на тази анкета и за това, че сте будни и изразявате своята позиция.Въпросникът е изцяло анонимен и няма да бъдат събирани лични данни. Журналист Елена Кирчева