ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

от admin admin -
Number of replies: 0

„НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В НБУ“

3 юни 2021 г. 10.00 Ч.

Корпус 1, Аула

Конференцията цели да обсъди актуалното състояние на научната дейност в НБУ и да начертае перспективи за развитието на НБУ като изследователски университет, който създава значими научни изследвания и приноси за развитието на важни обществени сфери. Ще бъде представен контекстът на развитието на научноизследователската дейност в България: нормативни документи, определящи научната дейност във висшите училища, както и изисквания от „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания". Ще бъде разгледана издателската дейност на департаментите и работата на екипи по осигуряване на статут на рецензирано и реферирано издание на научни издания в НБУ.

Конференцията ще се излъчва в Мудъл на живо! От линка трябва да се самозапишете в курса, за да имате достъп до ВКС