"СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ” 2008-2010

"СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ” 2008-2010

от admin admin -
Number of replies: 0

esfЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

2007-2013

Кампанията за набиране на кандидати за стипендианти за учебната 2009/2010 година по Проект “Студентски стипендии и награди” 2008-2010 на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) стартира на 16 ноември и ще продължи до 30 ноември 2009 г.

Информация:

Студентски информационен център (корпус 1 – централно фоайе на първи етаж) или

Отдел “Студенти” (корпус 1 – офис 213)