Обучението по антропология в Италия (програма Еразъм)

Обучението по антропология в Италия (програма Еразъм)

di admin admin -
Numero di risposte: 0

erasmusСТУДЕНТСКИ СЕМИНАР

18.11.2009 г., 16.20 часа
Корпус 2 – зала 704
Водещ: доц. д-р Ирена Бокова
Представя: Златина Толева