Нов семинар

Нов семинар

от admin admin -
Number of replies: 0
seminarLBRB 100 Семинар "Литература, текст и разбиране"
На 29 октомври 2009 г., от 18 часа, в зала 207, корпус 1 ще се проведе първата сбирка на семинара на професор Богдан Богданов, д.н. - “Литература, текст и  разбиране”. Работата на семинара ще се свързва с форума във www.bogdanbogdanov.net. Семинарът е включен в блоковата такса на програмите за всички студенти –  бакалаври, магистри, доктори, и води до придобиването на 6 кр. За записване: отдел “Студенти”, корпус 1, офис 213, тел. 02/8110213.
За повече информация: http://www.bogdanbogdanov.net/news_bg.php