Автоматична телефонна централа

Автоматична телефонна централа

от admin admin -
Number of replies: 0

Считано от 24.4.2019 г. стартира Автоматичната телефонна централа на Нов български университет.

На единен номер 02/ 8110 110 кандидат-студенти, студенти и докторанти ще имат възможност да отправят запитвания до консултанти от НБУ след натискане на един от следните основни бутони:

• Бутон 1: За кандидат-студенти

• Бутон 2: За новоприети в редовно обучение

Бутон 3: За бакалаври редовно обучение

•Бутон 4: За магистри редовно обучение и докторанти

• Бутон 5: За дистанционно обучение и MOODLE

• Бутон 9: За английски език