Въпрос за статута на свободен курсист.

Въпрос за статута на свободен курсист.

от Стойчо Русинов -
Number of replies: 0
Добър ден. Преди известно време реших да се възмоползвам от възможността предоставена от НБУ за записване в определени програми като “свободен курсист” с цел по-успешна апликация във висше учебно заведение извън България. Тъй като нямам статус на студент не мога да поискам индивидуална академична справка. За да мога да акредитирам кърсовете се налага да стана студент на университета, а такова нещо ще бъде противоречиво на моите желания за кандидатстване извън България. Все пак в студентския координатор пише, че трупам кредити от университета. Интересуват ме възможностите да ми се издаде документ, в който да се описва моята работа в университета под някаква форма. Някой от вас знае ли евентуално към кого мога да се обърна и дали подобно нещо е възможно.