3 практикума за подготовка на държавните изпити в програма „Право“

3 практикума за подготовка на държавните изпити в програма „Право“

от admin admin -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

От академичната 2018/2019 г. стартират 3 практикума за подготовка на държавните изпити в програма „Право“. Практикумите ще се водят към Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение на НБУ и ще са с продължителност от 30 часа. Занятията ще се провеждат интензивно – по 6 часа на ден за една седмица, като ще стартират на 10 септември 2018 г.

Практикумите са със сигнатури:

LAWNQ300 Практикум по публичноправни науки

LAWNQ200 Практикум по наказателноправни науки

LAWNQ100 практикум по гражданскоправни науки

Записването ще се осъществява в Студентски център до края на м. август 2018 г.