ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ НА НБУ: „ПОДЧИНЕНИЕ“ ОТ МИШЕЛ УЕЛБЕК

ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ НА НБУ: „ПОДЧИНЕНИЕ“ ОТ МИШЕЛ УЕЛБЕК

от admin admin -
Number of replies: 0

28.03.2018 16:30 

Център за книгата - книжарница, корпус 1

Водещи:доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел

Авторът е добре известен на българската четяща публика. Скандален и неочакван в живота и в творбите си, той пленява със саркастичното си чувство за хумор. В „Подчинение“ личи майсторството му да се дистанцира от произведението, да не заема позиция и да придаде на различните гледни точки в романа, поне на пръв поглед, сходна интелектуална и морална тежест.