ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ, НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА Р БЪЛГАРИЯ И ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РЕКТОРА

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ, НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА Р БЪЛГАРИЯ И ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РЕКТОРА

di admin admin -
Numero di risposte: 0

02.03.2018 11:00

Корпус 1, Аула

Приветствено слово: проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ

Академично слово: проф. д-р Екатерина Михайлова, Ръководител на Департамент "Право"


Участници:
доц. д-р Георги Арнаудов, Зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност,
гл. ас. д-р Владимир Димитров, Зам.-ректор по учебната дейност,
гл. ас. д-р Стоян Боев, Декан на Факултет за базово образование,
доц. д-р Екатерина Тодорова, Декан на Бакалавърски факултет,
доц. д-р Ясен Захариев, Декан на Магистърски факултет,
доц. д-р Венцислав Джамбазов, Декан на Факултет за електронно, дистанционно и продължаващо обучение.