ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО ЕРАЗЪМ: ERASMUS ПРОГРАМИТЕ - ПОВЕЧЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ

ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО ЕРАЗЪМ: ERASMUS ПРОГРАМИТЕ - ПОВЕЧЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ

by admin admin -
Number of replies: 0

26 октомври, 16:20 часа

Център за книгата - книжарница, корпус 1

Водещ:Илияна Илиева

Лектор:гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Гл. ас. д-р Димитър Трендафилов разказва за своите впечатления от пътуване по програма Еразъм през пролетния семестър на академичната 2016/2017 г.

Гл. ас. д-р Димитър Трендафилов е преподавател от департамент „Икономика“. Основните му изследователски интереси са в областите семиотика, маркетинг, брандинг, реклама, пазарни изследвания. Автор е на над 20 студии и статии. Най-новата му книга „Семиотични изследвания на търговската марка“, бе публикувана от Нов български университет през 2017 г.