Английски език ниво B1

Английски език ниво B1

от Deleted user -
Number of replies: 0

Здравейте, колеги!

Сигурна съм, че малцина от вас знаят за съществуването на център за допълнително обучение към НБУ. Този център е много полезен, за хора, които са семестериално завършили в НБУ, но трябва да си вземат езика, за да се дипломират.

Търся съмишленици, с които да се сформира група за Английски език ниво B1.

Допълнителна информация:

 http://cpo.nbu.bg/

Мария Тумбева - Публични лекции и обучения, летни школи и академии
Телефон: 02 8110268
E-mail: mtumbeva@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208

Мартин Стоянов - „Майсторски класове“
Телефон: 02 8110472
E-mail: mstoyanov@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 412

Гергана Лалова – Мениджър Общуване на чужд език
Телефон: 02 9800099, 02 9802210
E-mail: glalova@mail.bg
Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

Ирина Добриянова – Мениджър Проектна дейност
Телефон: 02 9800099, 02 9802210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

Емилия Трифонова – Директор
Телефон: 02 8110108
E-mail: etrifonova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208

Доц. д-р Венцислав Джамбазов – Декан ФДЕПО, НБУ
Телефон: 02 8110279
E-mail: vdzhambazov@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 209

 

 

Благодаря Ви,

Соня Михайлова