„ВЕДА СЛОВЕНА – 140 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

„ВЕДА СЛОВЕНА – 140 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

от admin admin -
Number of replies: 0

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН БОЧКОВ
„ВЕДА СЛОВЕНА – 140 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

19 октомври 2015 г., 18:00 – зала 19 на Институт по етнология и
фолклористика с Етнографски музей към БАН