Брой 32 на сп.СЛЕДВА е на пазара

Брой 32 на сп.СЛЕДВА е на пазара

от admin admin -
Number of replies: 0

В него: 

Четем Вера Мутафчиева

Михаил Неделчев. Към едно цялостно, съвместно четене на Вера Мутафчиева

Веселин Методиев. Историк и писател

Богдан Богданов. Да четем несъвпадeнията (Изказване)

Йордан Ефтимов. “Белот на две ръце”: еманципация и еснафство

Георги Гочев. Алкивиадството

Биляна Курташева. “Аз, Анна Комнина”: романът кентавър, или изговаряне на премълчаното

Албена Стамболова. Между големия и малкия разказ. Коментари върху текстовата организация на «Аз, Анна Комнина»

Екатерина Михайлова. Учебник за това какво е властта

Поклонения

Велин Белев. Истанбул: Метафизики

Владимир Димитров. Корфу – островът на св. Спиридон

Визии

Ирина Генова. За арт преображенията на малките истории у Надежда Ляхова

Авансцена

Студентският спектакъл на НБУ “Нещо ме гризе” на „Варненско лято” 2015.

Със Снежина Петрова и Красимир Спиридонов разговарят Емилия Илиева и Елена Ангелова

Политгурме

Иво Велинов. Философия на вкуса: политически кулинарни ритуали и процеси на пътуване

Ние и другите

Александър Русев. Нелегална миграция и сигурност тук и сега