Един семестър в чужд университет!

Един семестър в чужд университет!

par admin admin,
Nombre de réponses : 0
Уважаеми студенти,erasmus
Уведомяваме ви, че са обявени
Условията за участие в   конкурса за Еразъм студенти за учебната 2009/2010 година. Възможностите за студентска мобилност - въз основа на сключените двустранни споразумения, може да видите в Таблицата с приемащите университети. За ваше улеснение е изготвен Пътеводител на Еразъм студента в НБУ.