164 години от рождението

164 години от рождението

di admin admin -
Numero di risposte: 0

Чакай, момне, стой да зърна

    тия очи сини,

твойта кошница е пълна

    с алени малини.

 

От зори си ги забрала

    със розови пръсти,

брала си ги, па си пяла

    сред горитегъсти.

 

Постой,момне,за почивка,

    вечеря е хладна:

за реч топла,за усмивка

    душа имам гладна...