Проект на НБУ

Проект на НБУ

by admin admin -
Number of replies: 1

С договор от 4 април 2013, получен в НБУ на 3 юни 2013 г. стартира изпълнение на ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04 – 0037„Подобряване на качеството на дистанционното обучение на  Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов bългарски университет.” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Проектът ще продължи 19 месеца и след завършването си ще промени образователната среда в три аспекта:

  • технологичен: Мудъл ще предлага виртуална класна стая, а обучението от над 15 аудиотории ще може да се излъчва пряко, записва и споделя;
  • образователен:пълноценно мултимедийно учебно съдържание в редица курсове на програми с дистанционна форма на обучение;
  • методологичен: студентите, преподавателите и служителите, от програмите с най-интензивна електронна форма на обучение ще са преминали обучение за ползване на оптималните възможности на формата.