Н.Пр.Иван Станчов - doctor honoris causa

Н.Пр.Иван Станчов - doctor honoris causa

от admin admin -
Number of replies: 0

ЦЕРЕМОНИЯ по удостояването на Н.Пр. Иван Станчов с почетната титла "Доктор хонорис кауза на Нов български университет"

департамент „Политически науки“

Водещ: проф. д-р Людмил Георгиев, Зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност на НБУ

Тема на академичното слово: "Външната политика на България по време на прехода"

16.04.2013 г., 15.00 часа
Аула

След церемонията ще се проведе дискусия със студенти.