музика на Латинска Америка

музика на Латинска Америка

par admin admin,
Nombre de réponses : 0

СЕМИНАР "Националната музика на Латинска Америка и страните от Иберийския полуостров"

департамент „Музика“
Лектор: Николай Константинов
14–18.01.2013 г., 13.00 - 14.30 часа
Корпус 1 - зала 501
В рамките на семинар „Музикални субхоризонти“