СЕМИНАР - "Епосът на Гилгамеш - опит за психодрама"

СЕМИНАР - "Епосът на Гилгамеш - опит за психодрама"

by admin admin -
Number of replies: 0

департамент „Театър“

департамент „Когнитивна наука и психология”
Модератори: гл. ас. д-р Милена Мутафчиева и ас. д-р Антоанета Петрова
Участници: студенти от департамент „Когнитивна наука и психология“ и департамент „Театър“
09.01.2013 г., 18.00 часа
Корпус 1, зала 508