Крайна оценка

Re: Крайна оценка

par Utilisateur supprimé,
Nombre de réponses : 0

Трябва да предадеш само нова курсова. Инче 3-ката, ако ти е на предварителното оценяване и искаш да я повишиш може да се явиш и на редовното оценяване, ако не си остава 3-ката.