Крайна оценка

Re: Крайна оценка

от Deleted user -
Number of replies: 0

Трябва да предадеш само нова курсова. Инче 3-ката, ако ти е на предварителното оценяване и искаш да я повишиш може да се явиш и на редовното оценяване, ако не си остава 3-ката.