Автопортрет, пейзаж и композиция

Автопортрет, пейзаж и композиция

от admin admin -
Number of replies: 0

ИЗЛОЖБА „Живопис” – Учебни задачи
департамент „Изящни изкуства”
Ръководители: гл. ас. д-р Ралица МИРЧЕВА, Ива ВЛАДИМИРОВА, преподаватели в департамент „Изящни изкуства”
02-30.04.2012 г.
Корпус 1 – етаж 5, коридорно пространство
АВТОПОРТРЕТ, ПЕЙЗАЖ, КОМПОЗИЦИЯ

Студенти: Божена Замфирова, Габриела Тончева, Мирослав Цанев, Божидара Маринова, Мирела Велкова, Цветелина Цветанова, Георги Георгиев, Цветелина Николова, Соня Маркова, Людмил Райчев, Александър Тасев, Цветомира Борисова, Веселина Гекова, Даниела Христозова, Мая Петрова, Пламена Василева, Юлия Младенова