НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - Борис Христов в българската литература и култура

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - Борис Христов в българската литература и култура

di admin admin -
Numero di risposte: 0

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - Борис Христов в българската литература и култура. Национален форум в чест на големия поет

департамент „Нова българистика”
Секция „Нова и съвременна българска литература” към Института за литература при БАН
Водещи: доц. д-р Пламен Дойнов, доц. д-р Елка Трайкова
30.03.2012 г., 10.00 часа
Библиотека – Заседателна зала
Участват: преподаватели и изследователи от НБУ, Институт за литературата при БАН, ВУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ„Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, ШУ „Еп. Константин Преславски“, ТУ – София и др.