Списание МАХ в България

Списание МАХ в България

от admin admin -
Number of replies: 0

махСЕМИНАР - Същност, развитие и ребрандиране

Магистърска програма „Реклама и стилове на живот”
Лектор: Георги Тошев – главен редактор на МАХ България

15.12.2011 г., 18.00 часа
Библиотека – Заседателна зала