Кошер

Кошер

от admin admin -
Number of replies: 0

кошер бгПРЕЗЕНТАЦИЯ - KOSHER.BG - национален сайт за студентски клубове и Дни на кариерата за сферите: Финанси и застраховане, Маркетинг и продажби; Обслужване на клиенти
15.11.2011 г., 14:00 часа

Библиотека – Семинарна зала